سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
سخنی از سخنان حکمت که مرد مؤمن می شنودـ و به آن عمل کند یا آن را بیاموزد ـ بهتر از عبادت یک سال است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]